ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
กองช่าง
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประชากร
สภาพทางสังคม
ระบบคมนาคมพื้นฐาน
ระบบเศรษฐกิจ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
วิสัยทัศน์การพัฒนา
พันธกิจการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่างบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปฏิทินกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
การให้บริการ/E-Servic
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน
แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันกา่รทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติม
การเช่าทรัพย์
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542
การละเมิด
ข้อบัญญัติต่างๆ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประกาศนโยบายคุณธรรมฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ คกก. ป.ป.ช. พ.ศ.2561
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือประชาชน-ประสบภัย
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สำนักงานประกันสังคมสระแก้ว
กองการศึกษา อบจ.สระแก้ว
องค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.118.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 917,439

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.