โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
การบริหารงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ
Memek


  หน้าแรก     ระบบคมนาคมพื้นฐาน 

ระบบคมนาคมพื้นฐาน
ระบบคมนาคมพื้นฐาน  

ระบบคมนาคมพื้นฐาน

          1. การคมนาคมขนส่ง

ตำบลทุ่งจังหันห่างจากอำเภอโนนสุวรรณประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 98 กิโลเมตร เส้นทางสายหลักที่ใช้ในคมนาคม มีจำนวน 3 สาย คือ สายดอนอะราง-หัวถนน, สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านทุ่งจังหันและสายบ้านทุ่งจังหัน-อำเภอหนองกี่

          2. การไฟฟ้า
         
การบริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ โดยมีครัวเรือนที่ใช้บริการ 1,376 ครัวเรือน คิดเป็น 100% ของการให้บริการในพื้นที่

          3. การประปา

มีระบบประปา จำนวน 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น
                    (1) ระบบประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง (มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ) ได้แก่
                    (1.1) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 6
                    (1.2) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 7
                    (1.3) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 8
                    (1.4) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 9
                    (1.5) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 11
                    (1.6) ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,10 (อบต.ดำเนินการเอง)
                    (1.7) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 1,4,12,14 (ปัจจุบัน อบต.ดำเนินการเอง)

                     (1.๘) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 5

          4. โทรศัพท์

          - มีเพียงตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ จำนวน 26 ตู้ (ใช้ไม่ได้) จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร

          5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

           ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข สาขาย่อยของอำเภอนางรอง จำนวน 1 แห่ง ไว้บริการในชุมชน โดยทำหน้าที่รับ-ส่ง จดหมาย พัสดุต่างๆ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,309,026

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.