ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     ระบบคมนาคมพื้นฐาน 

ระบบคมนาคมพื้นฐาน
ระบบคมนาคมพื้นฐาน  

ระบบคมนาคมพื้นฐาน

          1. การคมนาคมขนส่ง

ตำบลทุ่งจังหันห่างจากอำเภอโนนสุวรรณประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 98 กิโลเมตร เส้นทางสายหลักที่ใช้ในคมนาคม มีจำนวน 3 สาย คือ สายดอนอะราง-หัวถนน, สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านทุ่งจังหันและสายบ้านทุ่งจังหัน-อำเภอหนองกี่

          2. การไฟฟ้า
         
การบริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองกี่ โดยมีครัวเรือนที่ใช้บริการ 1,376 ครัวเรือน คิดเป็น 100% ของการให้บริการในพื้นที่

          3. การประปา

มีระบบประปา จำนวน 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น
                    (1) ระบบประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง (มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ) ได้แก่
                    (1.1) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 6
                    (1.2) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 7
                    (1.3) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 8
                    (1.4) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 9
                    (1.5) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 11
                    (1.6) ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,10 (อบต.ดำเนินการเอง)
                    (1.7) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 1,4,12,14 (ปัจจุบัน อบต.ดำเนินการเอง)

                     (1.๘) ระบบประปาหมู่บ้านแบบลูกบอล หมู่ที่ 5

          4. โทรศัพท์

          - มีเพียงตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ จำนวน 26 ตู้ (ใช้ไม่ได้) จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร

          5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

           ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข สาขาย่อยของอำเภอนางรอง จำนวน 1 แห่ง ไว้บริการในชุมชน โดยทำหน้าที่รับ-ส่ง จดหมาย พัสดุต่างๆ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.118.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 917,413

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.