โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
การบริหารงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ
Memek


  หน้าแรก     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 25652565-04-01เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25652565-04-01เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25652565-03-01เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับอุดม หมู่ที่ 13 ไปบ้านซับอุดม หมู่ที่ 70000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุข บุญศรี0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแค หมู่ที่ 40000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,309,944

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.