ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ  

ระบบเศรษฐกิจ

          อาชีพ
          การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลทุ่งจังหันมีสัดส่วนดังนี้
          - ปลูกข้าว , ปลูกมันสำปะหลัง , ปลูกยางพารา , ปลูกผัก     ร้อยละ 70
          - อาชีพรับจ้าง                                      ร้อยละ 15
          - การปศุสัตว์                                        ร้อยละ 10
          - อาชีพอื่นๆ                                         ร้อยละ 5
          ปัจจุบันการประกอบอาชีพเป็นไปในเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพาราและมันสำปะหลัง การปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ วัว สุกร ไก่ เป็นต้น

          การพาณิชย์
                    - ธนาคาร                               -             แห่ง
                    - สถานีน้ำมัน                        
8              แห่ง
                    - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า    -       แห่ง
                    - ห้างหุ้นส่วนจำกัด               1              แห่ง
                    - ตลาดสด                              2              แห่ง
                    - ร้านค้าต่างๆ                       49              แห่ง
                    - โรงฆ่าสัตว์                         1                แห่ง
                    - โรงแรม                              -                  แห่ง
                    - ร้านอาหาร                        14               แห่ง
                    - โรงภาพยนตร์                    -                 แห่ง
                    - อื่นๆ เช่น ร้านเสริมสวย , ซ่อมรถ   29  แห่ง

          ผลิตภัณฑ์ OTOP
                -
ขนมทองม้วนทองพับ กล้วยฉาบ ฯลฯ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์
                - ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมหมู่ที่ 1,2 และ 14
                - เห็ดยานิงิ(เห็ดโคนญี่ปุ่น)

              - น้ำแร่เพื่อชีวิต  หมู่ที่ 8

          การอุตสาหกรรม
                การประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กประเภทร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและธุรกิจร้านเสริมสวย ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังไม่มี จึงเหมาะที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังหรือโรงงานแปรรูปพลังงาน

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.118.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 917,450

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.