โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
การบริหารงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ
Memek


  หน้าแรก     ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ  

ระบบเศรษฐกิจ

          อาชีพ
          การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลทุ่งจังหันมีสัดส่วนดังนี้
          - ปลูกข้าว , ปลูกมันสำปะหลัง , ปลูกยางพารา , ปลูกผัก     ร้อยละ 70
          - อาชีพรับจ้าง                                      ร้อยละ 15
          - การปศุสัตว์                                        ร้อยละ 10
          - อาชีพอื่นๆ                                         ร้อยละ 5
          ปัจจุบันการประกอบอาชีพเป็นไปในเชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพาราและมันสำปะหลัง การปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ วัว สุกร ไก่ เป็นต้น

          การพาณิชย์
                    - ธนาคาร                               -             แห่ง
                    - สถานีน้ำมัน                        
8              แห่ง
                    - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า    -       แห่ง
                    - ห้างหุ้นส่วนจำกัด               1              แห่ง
                    - ตลาดสด                              2              แห่ง
                    - ร้านค้าต่างๆ                       49              แห่ง
                    - โรงฆ่าสัตว์                         1                แห่ง
                    - โรงแรม                              -                  แห่ง
                    - ร้านอาหาร                        14               แห่ง
                    - โรงภาพยนตร์                    -                 แห่ง
                    - อื่นๆ เช่น ร้านเสริมสวย , ซ่อมรถ   29  แห่ง

          ผลิตภัณฑ์ OTOP
                -
ขนมทองม้วนทองพับ กล้วยฉาบ ฯลฯ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์
                - ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมหมู่ที่ 1,2 และ 14
                - เห็ดยานิงิ(เห็ดโคนญี่ปุ่น)

              - น้ำแร่เพื่อชีวิต  หมู่ที่ 8

          การอุตสาหกรรม
                การประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กประเภทร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและธุรกิจร้านเสริมสวย ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังไม่มี จึงเหมาะที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังหรือโรงงานแปรรูปพลังงาน

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,309,917

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.