ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 มีนาคม 2566
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

          1. การศึกษา

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                องค์การบริหารสวนตำบลทุ่งจังหันได้มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันจัดตั้งขึ้นเอง จำนวน 1 แห่งและตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา จำนวน 3 แห่ง 

          1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านนำเจริญ                      

               2.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซับสมบูรณ์                             
          3.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม     

          4.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจังหัน                   

 

          โรงเรียนระดับประถมศึกษา
               
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายวีระ อ่อนน้ำคำ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

          โรงเรียนมัธยมศึกษา
               
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

          2. สาธารณสุข

          - มีศูนย์สุขภาพชุมชน มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งจังหัน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนางจารุวรรณ พลแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขชุมชนตำบล มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 9 คน เป็นชาย – คน หญิง 9 คน
          - มีสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) มีจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4,13 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดบริการรักษาโรคทั่วไป
          - มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีจำนวน 154 คน

          3. อาชญกรรม

          มวลชนจัดตั้ง

  •  ลูกเสือชาวบ้าน                                          จำนวน  111  คน
  •  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                    จำนวน  113  คน

          4. ยาเสพติด

                    -

          5. การสังคมสงเคราะห์

อบต.ทุ่งจังหัน ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง            

5.  ตั้งโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านคนจน     

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.209.138
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,034,352

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.