ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
       
ด้านศาสนา
                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่ วัดทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม วัดซับสมบูรณ์ วัดป่านามบุญวนารามและสำนักสงฆ์บ้านโนนสำราญ
          ด้านวัฒนธรรม
                ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันมีมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาไทยนางรอง    (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช ภาษาถิ่นอีสาน เขมร ส่วย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีงานประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ได้แก่
                  - ประเพณีงานฉลองศาลเจ้าพ่อและบุญบั้งไฟ จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประกวดบั้งไฟ แข่งกีฬา ฯลฯ
                  - ประเพณีของดีอำเภอโนนสุวรรณ จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมประกวดเทพีชาวสวน ประกวดขบวนแห่พืชผลทางการเกษตร ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ออกร้านจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ
                นอกจากนั้น ยังมีประเพณีตามประเพณีไทยเหมือนกับที่อื่นๆ ได้แก่
                  - ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร   รดน้ำขอพร แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ
                  - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ฯลฯ

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.118.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 917,394

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.