โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 เมษายน 2567
การบริหารงานและงบประมาณ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริการออนไลน์(E-Service)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ
Memek


  หน้าแรก     ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
       
ด้านศาสนา
                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่ วัดทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม วัดซับสมบูรณ์ วัดป่านามบุญวนารามและสำนักสงฆ์บ้านโนนสำราญ
          ด้านวัฒนธรรม
                ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันมีมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาไทยนางรอง    (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช ภาษาถิ่นอีสาน เขมร ส่วย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีงานประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ได้แก่
                  - ประเพณีงานฉลองศาลเจ้าพ่อและบุญบั้งไฟ จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประกวดบั้งไฟ แข่งกีฬา ฯลฯ
                  - ประเพณีของดีอำเภอโนนสุวรรณ จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมประกวดเทพีชาวสวน ประกวดขบวนแห่พืชผลทางการเกษตร ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ออกร้านจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ
                นอกจากนั้น ยังมีประเพณีตามประเพณีไทยเหมือนกับที่อื่นๆ ได้แก่
                  - ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร   รดน้ำขอพร แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ
                  - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ฯลฯ

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.235.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,892,820

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.