โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
การบริหารงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ
Memek


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นางเรณู หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 085 419 3568


นางจรัสศรี เมืองจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083 364 5063


นางพิชญานันท์ มณีทูล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางอัจริญา อนุอัน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087 240 4039


นายอภิสิทธิ์ คิดถูก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 090 104 4687


นางสาวอาทิตยาพร ทองภูธร
ครู
โทรศัพท์ : 082 190 4958


นางเดือน จันทา
ครู
โทรศัพท์ : 094 363 4405


นางนงค์เยาว์ ปะวันนัง
ครู
โทรศัพท์ : 093 691 9341


นางสุบัญญา มิขุนทด
ครู
โทรศัพท์ : 088 483 9097


นางสมนึก อุ่นใจชน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065 394 1382


นางศุภกร แผลติตะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065 250 7369


นางลัดดาวัลย์ ศิลเสมอ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065 603 9202


นางมะลิจันทร์ สุขเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 092 638 9661


นางจันที จิตรเกษมพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093 382 3192


นางเหรียญ แข็งขัน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : -


นางสาวไพรินต์ ปุตุรงค์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 090 826 6848


นางสาวเดือนเพ็ญ เส็งนา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 062 107 2278


นางอินทิรา สวนไผ่
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 099 025 4732


นางสาวโชติกา จันทะอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093 872 8216


นางจันเพ็ญ สว่างศรี
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 096 357 8752


นางสาวรังสิมา เส็งนา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 086 044 5662


นางสาวพัชรมณฑ์ พวงเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 062 338 2252


นางสาวรสลิน เฉียบพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087 455 7603


นางสาวดวงพร ดุขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087 259 8474


นางสาวสงกรานต์ พิพ่วนนอก
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 099 292 8893
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,308,502

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.