ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
รวมลิงค์ต่างๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  


นางเรณู หอยสังข์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 085 419 3568


นางจรัสศรี เมืองจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083 364 5063


นางพิชญานันท์ มณีทูล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางอัจริญา อนุอัน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087 240 4039


นายอภิสิทธิ์ คิดถูก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 090 104 4687


นางสาวอาทิตยาพร ทองภูธร
ครู
โทรศัพท์ : 082 190 4958


นางเดือน จันทา
ครู
โทรศัพท์ : 094 363 4405


นางนงค์เยาว์ ปะวันนัง
ครู
โทรศัพท์ : 093 691 9341


นางสุบัญญา มิขุนทด
ครู
โทรศัพท์ : 088 483 9097


นางสมนึก อุ่นใจชน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065 394 1382


นางศุภกร แผลติตะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065 250 7369


นางลัดดาวัลย์ ศิลเสมอ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065 603 9202


นางมะลิจันทร์ สุขเมือง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 092 638 9661


นางจันที จิตรเกษมพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093 382 3192


นางเหรียญ แข็งขัน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : -


นางสาวไพรินต์ ปุตุรงค์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 090 826 6848


นางสาวเดือนเพ็ญ เส็งนา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 062 107 2278


นางอินทิรา สวนไผ่
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 099 025 4732


นางสาวโชติกา จันทะอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093 872 8216


นางจันเพ็ญ สว่างศรี
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 096 357 8752


นางสาวรังสิมา เส็งนา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 086 044 5662


นางสาวพัชรมณฑ์ พวงเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 062 338 2252


นางสาวรสลิน เฉียบพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087 455 7603


นางสาวดวงพร ดุขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087 259 8474


นางสาวสงกรานต์ พิพ่วนนอก
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 099 292 8893
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.118.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 917,381

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.