ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 มีนาคม 2566
งานนโยบายและแผน
การให้บริการ/E-Servic
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์

              1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญา

                    3.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

                    4.  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

                    5.  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    6.  การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

          เป้าประสงค์

                    ตำบลทุ่งจังหันมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ดังนี้

  • ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  •  เสริมสร้างทักษะคนภายในชุมชนทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการและ

สังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

  • ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • ความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น มีความสามารถ

และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  พัฒนาแหลางท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
  • การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในทุก

ภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.209.138
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,034,392

แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
100 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6161
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.